km

รับทราบ

เว็บไซต์นี้เป็นสิทธิผลการวิจัยดำเนินการ โดยโครงการวิจัย "การประเมินผลระบบแพลตฟอร์มสำหรับความยั่งยืนของโลก" (หัวหน้าโครงการ: ดร.สามารถอากิโตะ เงินช่วยเหลือหมายเลข: JPMJPR1504 FY2015-FY2020) ได้รับการสนับสนุน โดยวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและหน่วยงานเทคโนโลยี (JST) PRESTO เงิน

การยืนยันการรองรับ

ความสามารถในการใช้งานของ Microsoft Edge, ไมโครซอฟท์อินเทอร์เน็ตสํารวจ 11 (IE11), Mozilla Firefox, และ Google Chrome ได้รับการยืนยัน. ปัจจุบัน Apple Safari บริการไม่ให้บริการเนื่องจากความแตกต่างของการใช้งานจาวาสคริปต์