Đánh giá nền tảng cho phát triển bền vững của hệ thống toàn cầu: MESHSTATS (Demo Version)


Chào mừng bạn đến với Hệ thống toàn cầu - Cơ sở đánh giá tính bền vững: MESHSTATS

Mạng lưới nghiên cứu thế giớivới mục tiêu thống kê các dữ liệu và tạo ra những giá trị sáng tạo mới các dữ liệu từ Internet, các số liệu thống kê của chính phủ, và các hình ảnh vệ tinh để truyền các mã lưới vuông trên thế giới (một hệ thống mã hóa duy nhất để xác định các ô lưới liên quan đến vĩ độ và kinh độ)


Cách sử dụng

1. Khi click vào 1 biểu tượng trên bản đồ vùng trung tâm mà bạn chọn sẽ được hiển thị

2. Hãy thiết lập khoảng cách tìm kiếm từ vùng trung tâm. Khoảng cách ban đầu được thiết lập là 10 km.

3. Nếu bạn bấm vào [tìm kiếm mã lưới thế giới] thì thông tin thống kê nội bộ của phần chỉ định sẽ được hiển thị

4. Bằng cách chọn vào các dự liệu tập hợp mà bạn thích, bạn có xem đuợc các biểu đồ Heatmap, Scatter, Bargraph và bản đồ để phân tích một cách dễ dàng hơn.